Doa di Makam Rasulullah SAW

Doa Ketika Berada di Makam Rasulullah SAW

Assalaamu ‘alaika yaa rasuulallaahi warahmatullaahi wabarakaatuhu. Assalaamu ‘alaika yaa nabiyyallaahi. Assalaamu ‘alaika yaa shafwatallaahi. Assalaamu ‘alaika yaa habiiballaahi.
Asyhadu an laa ilaaha illallaahu wahdahu laa syariika lahu wa annaka ‘abdahu warasuuluhu, wa asyhadu annaka ballaghtar risaalata wa addaital amaanata wa nashahtal ummata wajaahadta fii sabiilillaahi fashallallaahu ‘alaika shalaatan daa-imatan ilaa yaumid diin.
Allaahumma aatihil wasiilata wal-fashiilata wad-darajatar rafii’ata wab’atshu maqaamam mahmuudanil ladzii wa’adtahu innaka laa tukhliful mii’aad.

Artinya: “Selamat sejahtera atasmu wahai Rasulullah, rahmat Allah dan berkah-Nya untukmu. Selamat sejahtera atasmu wahai Nabiyullah. Selamat sejahtera atasmu wahai makhluk pilihan Allah. Selamat sejahtera atasmu wahai kekasih Allah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah satu-satunya. Tiada sekutu bagi-Nya dan sesungguhnya engkau telah benar-benar menyampaikan risalah, engkau telah menunaikan amanat, engkau telah memberi nasehat kepada umat, engkau telah berjihad di jalan Allah, maka shalawat yang abadi dan salam sempurna untukmu sampai hari kiamat. Ya Allah, berikanlah pada beliau kemuliaan dan martabat yang tinggi serta bangkitkan dia di tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan padanya, sesungguhnya Engkau tidak akan mengingkari janji.”
Share this article :
+
Previous
Next Post »
0 Komentar untuk "Doa di Makam Rasulullah SAW"